Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Over ons

TRS consultancy is een management- en adviesbureau op het gebied van Toerisme, Recratie, Sport en Gezondheid. 
 
Wij zijn een onafhankelijk management- en bedrijfskundig adviesbureau, sterk praktijkgericht, en hebben een brede samenwerking met diverse landelijke marktpartijen. Hierdoor beschikt het bureau over een team van professionals, die staan voor een hoge kwaliteit van dienstverlening en betrokkenheid bij de opgedragen werkzaamheden. Alle professionals hebben een veelzijdige advies-, exploitatieve- en managementervaring en worden ingezet op basis van hun individuele, op de opdracht toegesneden, competenties. Onze professionals zijn veelal als projectmanager en als interimmanager actief in zowel de privaat- als publiekrechtelijke sector.

Naast TRS consultancy is inmiddels ook TRS vastgoedontwikkeling opgericht waarin tesamen met partners multifunctionele complexen worden ontwikkelt op het gebied van Sport, Recreatie en Gezondheid. De ontwikkelingen van het nieuwe Sport, Health & Lifestyle Ceter Wiarda is hiervan een goed voorbeeld.


De verscheidenheid aan expertise en persoonlijkheden zorgt voor een dynamische werkomgeving en een open en informele atmosfeer. Wij dagen elkaar uit en inspireren elkaar. Creativiteit en doorzettingsvermogen leidt ons naar innovatieve oplossingen en zo creëren wij resultaten. Wij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook weten wij de flexibiliteit te behouden die nodig is voor innovatie.

 
Bij TRS consultancy werken uitsluitend professionals met passie. Allemaal op hun eigen terrein en met hun eigen expertise. Samen werken wij aan de ontwikkeling van onze producten en diensten.
 

Hans Lolkema en Johan de Boer