Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Bewegen in openbare ruimte

Foto
De vraag naar bewegen in de openbare ruimte groeit snel. Met de komst van de omgevingswet is de bewustwording binnen gemeentes gegroeit. TRS consultancy speelt in op deze ontwikkeling. 

TRS consultancy is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een Sport- en Beweegroute in Sneek. Hiermee wordt een route gecreëerd waarmee verschillende doelgroepen in de wijk worden gestimuleerd tot beweging in de openbare ruimte. Zo worden jongeren vanuit school aangezet tot bewegen, hangjongeren worden geconcentreed op een plek waar niemand er overlast van heeft en ouderen worden door laagdrempelige objecten aangezet tot beweging, waarmee de kwaliteit van leven omhoog gaat. 

Een dergelijke route kan ook op andere plekken worden gerealiseerd. TRS consultancy heeft goede contacten met bedrijven welke de juiste obstakels kunnen verzorgen. TRS consultancy onderzoekt altijd waar de wijk behoefte aan heeft en in samenwerking met de gemeente wordt voor iedere wijk een passende route gemaakt. Uiteraard kan TRS consultancy flexibel meebewegen met de wensen vanuit inwoners en gemeente!