Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Elfstedenhal Leeuwarden

Foto
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek met als resultaat een businessplan voor de realisatie van een nieuwe ijshal te Leeuwarden.
Ter vervanging van de bestaande IJshal Leeuwarden, heeft TRS consultancy als onderdeel van het Consortium (verder bestaande uit Alynia Architecten en Grontmij), de mogelijkheden voor een nieuwe schaatshal onderzocht en uitgewerkt.
Middels dit onderzoek naar de haalbaarheid van het project, heeft het Consortium een businessplan opgesteld. Op basis van deze onderbouwing is toegewerkt naar een concreet Programma van Eisen en Exploitatiebegroting, wat de basis heeft gevormt voor de nadere uitwerking van deze plannen die geresulteerd hebben in de realisatie van een 400 meterbaan en een ijshockeybaan.
Op 30 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden besloten in te stemmen met de uitvoering van de opgestelde plannen,
op 11 november 2015 heeft de opening van de nieuwe Elfstedenhal plaatsgevonden.