Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Supertennis Sneek

Foto
Supermarktketen Jumbo is voornemens om in Sneek een nieuwe vestiging te openen. Daartoe is een plan uitgewerkt om een supermarkt op de begane grond te realiseren met daarbovenop een tennishal. 
TRS consultancy heeft in opdracht van Van Wijnen projectontwikkeling Noord B.V. inzake de beoogde realisatie van een nieuwe supermarkt t.b.v. Jumbo in combinatie met de realisatie van een nieuwe tennishal ter vervanging van de bestaande tennishal onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

01) Coördinatie proces voortgang ontwikkeling supermarkt i.c.m. tenniscentrum en infrastructuur c.a. op het sportpark Tinga te Sneek;
02) Coördinatie ontwikkeling tenniscentrum, conform Programma van Eisen en overeenkomst met Tenniscentrum Sneek;
03) Coördinatie tussen betrokken partijen, Van Wijnen, Alynia Architecten, TRS consultancy en overige;
04) Opstellen / uitwerken overeenkomst met Tenniscentrum Sneek conform uitgangspunten / richtlijnen vanuit van Wijnen Projectontwikkeling Noord b.v,;
05) Opstellen van een integraal plan met betrekking tot de gewenste infrastructuur, parkeren en sport- en spelaccommodaties op het sportpark Tinga;

Het project is niet uitgevoerd.