Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Multifunctioneel Centrum Sexbierum

Foto
TRS consultancy heeft een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek verricht voor de mogelijkheden van een Multifunctioneel Gemeenschappelijk Centrum voor de dorpen Sexbierum-Pietersbierum. Na een gedegen marktanalyse is in samenspel met alle betrokken organisaties een Programma van Eisen opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van een “Gebouwconfigurator”. Dit betreft een instrument, waarmee ter plaatse met ruimten en functies kan worden “geschoven” in een gebouwmodel. Hierdoor krijgt de belanghebbende direct 3D inzicht in de verschillende keuzes en varianten van het gewenste gebouw. Ter voltooiing van het project is een investerings- en exploitatieraming opgesteld, waarmee de verdere planuitwerking ter hand is genomen.