Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Sportcomplex Workum

Foto
TRS consultancy heeft een masterplan uitgewerkt in opdracht de gemeente Súdwest-Fryslân voor het realiseren van een vernieuwde zwemlocatie inclusief sporthal. Na een uitgebreide analyse is conform de eisen van opdrachtgever en stakeholders een inversterings- en exploitatiebegroting opgesteld om toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. TRS consultancy zet hierbij in op het realiseren van een multifunctionele accommodatie.