Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Sport- en gezondheidscentrum Buitenpost

Foto
Wegens dreiging van sluiting van zwembad Buitenpost realiseert TRS consultancy twee varianten voor het creëren van nieuwe kansen in Buitenpost.
Variant 1 gaat uit van renovatie van het oude zwembad middels het realiseren van een sport- en gezondsheidcentrum op de huidige locatie.
Variant 2 is gebaseerd op een nieuw zwembad, waarbij door samenwerking met verschillende partijen ook een sport- en gezondheidscentrum wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
Met de realisatie van de verschillende disciplines “onder één dak” kan een zeer gevarieerd aanbod worden gegeven op het terrein van sport en gezondheid voor alle burgers in Buitenpost en Achtkarspelen. Hierdoor worden diverse voorzieningen gedeeld en wordt er vanuit één organisatie de aansturing van de verschillende onderdelen geregeld. Door realisatie van een project van deze omvang ontstaat een voorziening op een centrale plaats te Buitenpost, goed bereikbaar voor alle vormen van vervoer en geschikt voor verschillende doelgroepen. Tevens dragen deze voorzieningen bij aan de leefbaarheid in Buitenpost en de gemeente Achtkarspelen. 

TRS consultancy ontwikkelt een masterplan waarin de verschillende opties worden onderzocht en uitgewerkt.