Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Renovatie veld 5 Koningsland Burgum

Foto
Gemeente Tytsjerksteradiel heeft TRS consultancy gevraagd om na de schade, die is ontstaan als gevolg van de brand bij sporthal De Westermar, te komen met een Plan van Aanpak waarin de huidige beschadigde kunstgrasmat wordt vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. Daarbij heeft de gemeente verzocht om naast de vervanging van de kunstgrasmat, door dezelfde constructie als in 2016 is aangelegd, met een alternatief te komen in verband met de huidige discussie rondom kunstgrasvelden met een infill van SBR. Als alternatief hieromtrent is gekozen voor een kunstgrasmat met Bionic Fibre als infillmateriaal.
 
In overleg met de gemeente is vastgesteld dat na juridische toetsing door de gemeente Tytsjerksteradiel, Antea uit Heerenveen als opdrachtnemer van de aanleg van de kunstgrasvelden in de gemeente Tytsjerksteradiel bij de aanbesteding in juli 2016, ook de partij is waarmee deze uitwerking van de aanleg/vervanging uitgezet kan worden.

TRS consultancy zal hierin de Inventarisatie uitvoeren, uitwerking van specificaties begeleiden en directievoering verzorgen.
Inventarisatie
TRS consultancy zal naar aanleiding van de besprekingen die gevoerd zijn een inventarisatie opstellen, welke de input vormt voor de specificaties die vanuit de opdrachtgever zijn geformuleerd naar Antea, voor het doen van een tweetal aanbiedingen richting gemeente.
Uitwerking specificaties
Opstellen specificaties van de twee geselecteerde kunstgrasvelden, waarvoor Antea wordt gevraagd een prijsaanbieding te doen. De door Antea ingediende prijsopgaven zullen door TRS consultancy in samenspraak met haar partner ASC Sports & Water worden getoetst aan de gevraagde specificaties.
Directievoering
TRS consultancy zal het gehele proces begeleiden, vanaf inventarisatie t/m oplevering van de nieuwe kunstgrasmat. Tevens zal ASC Sports & Water worden ingezet bij de technische beoordelingen van de aangeleverde specificaties.