Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Haalbaarheidsstudie CKV Oranje Wit te Dordrecht

Foto
CKV Oranje Wit heeft via een partner van TRS consultancy aangegeven dat de huidige sportaccommodatie niet meer aan alle eisen voldoet. Door groei van gebruik van het Insula College beoogd CKV Oranje Wit in samenwerking met de school, de accommodatie dusdanig up te graden, dat het voor de komende jaren aan de eisen van het NOC*NSF en KVLO voldoet.
De accommodatie bestaat uit een oude (hal 1) en een nieuwere hal (hal 2) en daarnaast veel algemene ruimten. Hal 2 heeft een aantal gebreken en hal 1 is sterk verouderd. De algemene ruimten nemen veel grond in beslag en worden op dit moment niet efficiënt gebruikt. Dit zorgt voor negatieve impact op duurzaamheid en exploitatie.
TRS consultancy is eind 2017 gevraagd om middels hun kennis en expertise een haalbaarheidsstudie te verzorgen inzake de mogelijkheden. In overleg met C.K.V. Oranje Wit zijn een aantal scenario’s besproken, welke tijdens de haalbaarheidsstudie nader onderzocht worden:
  • Renoveren Hal 2 t.b.v. het gymonderwijs, aanpassen middels twee gelijke delen met een scheidingswand, voldoende bergruimte en renovatie  van de vloer. Volledig conform de normen voor het onderwijs (KVLO), de specifieke wensen van de onderwijsinstellingen welke gebruik maken van deze accommodatie en inclusief maximale verduurzaming.
  • Inzake Hal 1 worden twee varianten uitgewerkt:
    1. De nieuwbouw van Hal 1 (inclusief sloop oudbouw) tot een korfbal- annex speelhal als vervanging voor de bestaande Hal 1.
    2. Renovatie van hal 1 tot een korfbal- annex speelhal.
  • Herinrichting overige ruimtes op het complex tot een compacte multifunctionele accommodatie. Looplijnen van de volledige accommodatie optimaliseren. Hiermee de efficiëntie en verduurzaming van het complex verhogen.
Door het toepassen van onze expertise op gebied van upgrading van sportaccommodaties brengt TRS consultancy na afloop een advies uit richting CKV Oranje Wit, waarmee een duurzaam, efficiënt en goed te exploiteren accommodatie gerealiseerd kan worden.