Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Vervanging sportvloer in Sporthal De Duker te Noordwolde

Foto
Gemeente Weststellingwerf is eigenaar van Sporthal De Duker te Noordwolde, welke met name voor diverse sportactiviteiten wordt gebruikt en aanvullend multifunctioneel ingezet wordt voor activiteiten met een gemiddelde mechanische belasting.
 
De huidige sportvloer uit 1978 en in 1988 en in 2006 voorzien van een nieuwe toplaag, ligt op enkele plekken los van de ondervloer. Dit zal op den duur leiden tot volledige afkeur van de sportvloer omdat deze daarmee niet meer aan de sporttechnische eisen conform de norm N.O.C.*N.S.F. Klasse 3 zal voldoen. Daarom is gemeente Weststellingwerf voornemens om tijdens de zomerperiode 2019 de sportvloer in sporthal De Duker te Noordwolde te vervangen door een nieuwe sportvloer.
 
Voor de uitwerking van dit project hebben wij een aantal te nemen stappen uiteengezet en zullen we deze middels een nauwe samenwerking met de gemeente uitwerken.
Eerst worden de benodigde gegevens in kaart gebracht, op basis van wensen gemeente en conform sporttechnische eisen N.O.C.*N.S.F. Op basis daarvan wordt een vraagspecificatie en een werkomschrijving opgesteld, welke door onze partner Antea Group uit Heerenveen geplaatst wordt op Tenderned. Tenderned is het platform waarmee de aanbesteding zal worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van criteria worden ingediende stukken beoordeeld en wordt een gunningsadvies opgesteld richting de opdrachtgever. TRS consultancy verzorgd de begeleiding tijdens de uit te voeren werkzaamheden en zorgt na afronding voor de oplevering van het werk.