Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Kunstgrasvelden gemeente Tytsjerksteradiel

Foto
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met de realisatie en renovatie van diverse kunstgrasvelden in haar gemeente. De gemeente heeft budgetten beschikbaar gesteld voor twee nieuwe kunstgrasvelden ten behoeve van de voetbalverenigingen BCV, vv Bergum en haar gezamenlijke jeugdafdeling BBC en een nieuw kunstgrasveld voor vv Hardegarijp. Daarnaast heeft zij budget beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke toplaagvervanging van de bestaande velden van KV Garyp en vv Trynwalden. TRS consulantcy heeft deze planuitwerking vanaf start tot en met uitvoering begeleid in nauwe samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel.
TRS consultancy heeft in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel de volledige begeleiding van de aanleg en renovatie van vijf kunstgrasvelden uitgevoerd:
  • Opstellen Programma's van Eisen;
  • Uitvoeren bodemkundig onderzoek;
  • Opstellen bestekken;
  • Begeleiding van de aanbesteding in opdracht van de gemeente;
  • Toezicht op de uitvoering van de aanleg c.q. renovaties.