Hans Lolkema
06 5423 5633
Johan de Boer
06 2307 7128

Sport- en beweegroute op sportpark Tinga in Sneek

Foto
TRS consultancy is gevraagd een projectopzet te maken voor het uitwerken van een Sport- en Beweegroute op sportpark Tinga in combinatie met Brede School Duinterpen te Sneek en het Wijkcentrum De Spil in de wijk Tinga.
Ten behoeve van dit project heeft TRS consultancy de volgende werkzaamheden uitgewerkt:
1. Opstellen programma van eisen;
2. Uitwerken visualisatie sportpark;
3. Uitzetten subsidieaanvragen t.b.v. dit project;
4. Opstellen investeringsbegroting;
5. Procesmanagement.

Door samenwerking met verschillende partners zal een Sport- en Beweegroute gerealiseerd worden. Deze begint bij de Brede School en eindigt in de wijk Tinga. Door deze route wordt een gezonde en actieve leefstijl op de school en in de wijk gestimuleerd.